Indywidualny termin spotkania
663 600 584   782 610 943

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa jest to usługa, która swoim zakresem obejmuje szeroko pojęte zagadnienia z kadr oraz płac. Powierzenie jej bydgoskiemu biuru rachunkowemu Abakus pozwoli Państwu nie tylko zredukować koszty utrzymania przedsiębiorstwa (brak konieczności tworzenia działu kadrowo-płacowego), ale przede wszystkim zadbać o płynną i prawidłową realizację podstawowych rozliczeń. W ramach obsługi kadrowo-płacowej przygotowujemy m.in.:

  • pełne listy wynagrodzeń, uwzględniające indywidualne rozliczenia czasu pracy pracownika (w wysokość wynagrodzenia wliczane są dni zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, godziny nadliczbowe czy też godziny pracy nocnej);
  • akta personalne pracowników, podejmujemy się też ich aktualizacji (w przypadku takiej konieczności) oraz archiwizacji zgodnie z obowiązującymi standardami ochrony danych osobowych;
  • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, które w imieniu Zleceniodawcy dostarczamy w określonym terminie do odpowiednich organów;
  • deklaracje (comiesięczne, kwartalne i roczne) – m.in. deklaracje podatkowe, dotyczące składek odliczanych dla ZUS etc.;
  • umowy cywilnoprawne regulujące stosunek pracy;
  • zaświadczenia o wysokości zarobków (wystawiane na życzenie pracownika);
  • refundacje kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych.
Abakus
ul. Gajowa 33
85-087 Bydgoszcz
kom.: 663 600 584   782 610 943
e-mail: abakus.bydgoszcz@gmail.com
© 2013 ABAKUS   |   strony www  strony www Bydgoszcz